Dret Laboral i de la Seguretat Social

  • Reclamacions per acomiadaments.
  • Reclamacions de quantitat.
  • Modificació substancial de les condicions de treball.
  • Impugnació de sancions.
  • Expedients de Regulación d'Ocupació (ERO).
  • Reconeixement de drets.
  • Negociació de Convenis Col·lectius.
  • Incapacitat temporal i Incapacitat permanent.
  • Jubilació.